Cara Bayaran

Dengan pembayaran Runcit Express telah dibuat dengan mudah. Ini untuk memastikan kaedah pembayaran yang Selamat, Cepat, dan Nyaman. Untuk kemudahan pelanggan, Runcit Express menawarkan kaedah pembayaran berikut:
Ketersediaan Penghantaran
Cash on Delivery (CoD) Ya

Troli ({{count}} items)
{{cart.price_percentage}} % OFF
{{cart.prod_title}}
{{cart.prod_quantity}} {{cart.prod_volume_title}}

RM{{(cart.price_price - cart.price_discount).toFixedNoRounding(2)}} RM{{(cart.price_price).toFixedNoRounding(2)}}   x  {{cart.cart_qty}}

RM{{getPrice(cart.price_price,(cart.price_discount > 0 ? cart.price_discount : 0),cart.cart_qty,false).toFixedNoRounding(2) }}

{{cart.ar_items}}

Free Items


{{free.qty * cart.cart_qty * free.prod_quantity }} {{free.prod_ar_volume_title}} X {{(free.utitle ? free.utitle : '')}}